INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Cankarjev dom v Ljubljani, 11. – 13. september 2017

FOKUS KONFERENCE

11.september 2017   Lokalne regije, župani in možnosti javno zasebnega partnerstva
12. september 2017   Predstavitev državne strategije in možnosti za nove investicije
13. september 2017   Naložbene priložnosti in partnerske sinergije v Sloveniji in tujini
 • 11.9.2017
 • 12.9.2017
 • 13.9.2017

Lokalne regije, župani in možnosti javno zasebnega partnerstva

Otvoritev konference

Zoran Jankovič, župan Mesta Ljubljana

9.00 – 9.15

Javno zasebno partnerstvo - možnosti za razvoj našega okolja

Nevenka Kržan,  KPMG

 

 • Javno zasebno partnerstvo kot razširjena oblika sobivanja javnega in zasebnega
 • Primeri iz svetovne prakse
 • Možnosti javno zasebnega partnerstva v Sloveniji
9.15 – 9.45

Strategija pametne skupnosti

Mitja Kumar, Deloitte

 

 • V katero smer gre trend razvoja pametnih skupnosti, kako na mesta in občine vplivajo izzivi, kot so omejena proračunska sredstva, vse večje zahteve po infrastrukturi, socialna in ekonomska neenakost, urbanizacija, populizem…
 • Ali politika v Sloveniji spodbuja razvoj pametnih skupnosti
 • Kako lahko spodbudimo inovacije v občinah
9.45 – 10.15

ODMOR 10.15 – 10.30

Finančne spodbude Eko sklada

mag. Hinko Šolinc, direktor

 

 • Naložbe, za katere so na voljo ugodni krediti in nepovratna sredstva
 • Kako pridobiti ugodne kredite in nepovratna sredstva
 • Višina spodbude in razpoložljiva sredstva
10.30 – 11.00

Reduciranje in obvladovanje investicijskih tveganj

Angelo Žigon, Elea

 

 • Skriti investicijski prihranki na dolgi rok
 • Glavne razlike med cenejšo in dražjo gradnjo
 • Kaj je pomembno za izkušene nepremičninske vlagatelje
 • Nove poti pri razvoju in gradnji objektov
11.00 – 11.30

Investirajte v Maribor

dr. Andrej Fištravec, župan MO Maribor
Marko Kovačič, predstavnik za gospodarsko delovanje

 

 • strateški projekti
 • potenciali za razvoj industrije, kako podpreti infrastrukturne projekte ter kakšne priložnosti ponuditi vlagateljem
11.30 – 12.05

Investirajte v Ormož

Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Občina  Ormož

Jurij Dogša, upravitelj TSO 

 

 • potenciali za razvoj industrij
 • strateški projekt  TSO
12.05 – 12.15

ODMOR 12.15 – 12.30

Kako s privabitvijo tujih vlagateljev zmagati na volitvah?

Domen Kos, Inštitut za politični menedžment

12.30 – 13.00

Okrogla miza: Kako zmagati na volitvah z uspešno vizijo in strategijo v mestu

Gosti: Zoran Jankovič, Boris Popovič, dr. Andrej Fištravec,  Gregor Macedoni

Okroglo mizo vodi: Igor E Bergant

13.00 – 14.00

KOSILO 14.00 -14.30

Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe

mag. Peter Pustatičnik, vodja področja za eZdravje in eOskrbo, Telekom Slovenije

 

 • Trendi razvoja zdravstva in oskrbe na daljavo
 • Kako zagotoviti daljše, varnejše in kakovostnejše bivanje starejših na njihovem domu
 • Kako zagotoviti učinkovitejšo rabo virov za zdravstvo in oskrbo
 • Razvita inovativna storitev E-oskrba prepoznana  kot mednarodni primer dobre prakse
 • Projekt Varni in povezani na domu (starejšim prijazne občine)
14.30 – 15.00

Nanoturizem

Dekleva Gregorič arhitects

 

 • Priložnost krajev in malih mest
 • Kreativna kritika negativnim vplivom masovnega turizma
 • Soustvarjanje in družbeno odgovorne izkušnje z uporabo lokalnih virov
15.00 – 15.30

Novi modeli razvojnih partnerstev na področju razvoja podeželja

Tanja Čajavec, GRIFFIN

 

 • Inovativne strateške povezave za razvoj podeželja
 • Predstavitev model  partnerstva  pri izgradnji nastanitveno-bivanjskih enot
15.30 – 16.00

Kako iz razvojne ovire narediti razvojno priložnost

Janko Boštjančič,  Park vojaške zgodovine

 

 • Park vojaške zgodovine – predstavitev uspešnega primera koriščenja sredstev EU
 • Dvorec Ravne,  grad speče Trnuljčice se prebuja – predstavitev ideje preobrazbe zapuščenega grajskega kompleksa v vrhunski turistični kompleks
16.00 – 16.30

Energetska obnova stavb in sredstva evropskih skladov

Franc Pojbič, Eips

 

 • Priložnosti za znanost in tehnologijo (javni in zasebni sektor ter lastnike)
 • Vloga in naloge občin pri energetski prenovi – priprava nalog za pridobivanje evropskih virov
16.30 – 17.00

Popoldanska delavnica za župane

Gorazd Ocvirk in Polona Čufer Klep, Deloitte

 

 • Kako doseči »bankability« projektov
 • Kako pripraviti dobro študijo izvedljivosti in CBA
 • V kaj se investira in kako sestaviti investicijsko platformo
 • Kaj gledajo EIB/ SID/ Financerji
 • Kako do sredstev za pripravo projektov preko EIB Advisory huba

DNEVNA KOTIZACIJA, 11.9.2017

Cena: 150 eur + DDV

 

predstavitev državne strategije in možnosti za nove investicije

Ukrepi države na področju razvoja gospodarskih panog in priložnosti za investitorje

Jernej Tovšak, direktor Diretkorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

 • Predstavitev osnutka novega zakona o spodbujanju vlaganj
 • Predstavitev razvojno – investicijskih priložnosti
8.30 – 9.00

Globalni tokovi tujih neposrednih investicij (TNI) in njihov pomen za Slovenijo

Matej Skočir, Spirit

 

 • Primerjava Slovenije  s tujimi trgi
 • Prednosti Slovenije v primerjavi s tujimi trgi
9.00 – 9.30

Modeli upravljanja državnega RE premoženja in izzivi za Slovenijo

Tomaž Klemenc,  D.S.U., d.o.o., Ljubljana

 

 • EU in primeri dobrih praks upravljanja državnega nepremičnega premoženja ter izzivi za Slovenijo
 • D.S.U. ter njegove aktivnosti na področju upravljanja nepremičnega premoženja in investiranja v nepremičnine
9.30 – 10.00

ODMOR 10.00 – 10.15

Omogočite prihodnost – investirajte v krožno gospodarstvo danes

Mag. Ladeja Godina Košir – voditeljica in izvršna direktorica platforme Circular Change

 

 • Krožno gospodarstvo – pozitivna disrupcija
 • sLOVEnija – odlično igrišče za razvoj krožnih poslovnih modelov
 • Circular Change – mednarodna vključujoča deležniška platforma za prebojnike krožnega gospodarstva
10.15 – 10.30

Bruseljski pogled na Slovenijo in njene priložnosti

Dr.Draško Veselinovič, predsednik Slovenian  Business and Research Association (SBRA), Bruselj

 

 • Kako se Slovenijo gleda politično
 • Kako se Slovenijo gleda makroekonomsko
 • Kako se Slovenijo gleda podjetniško
 • Konkretne priložnosti, ki se za Slovenijo vidijo v Bruslju
 • Kaj sploh lahko ponudimo in kaj v resnici ponujamo iz Slovenije
10.30 – 11.00

DUTB – priložnosti skupnega razvoja oz. partnerstva

Domen Nahtigal, DUTB

 

 • Zemljišča primerna za developement (razvoj) – development je tuja beseda
 • Priložnosti pri vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva za razvoj in dokončanje projektov
11.00 – 11.30

Naložbe v nepremičninske sklade – priložnosti za zasebne in institucionalne vlagatelje

Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi, d.o.o.

 

 • Zakaj v nepremičninski sklad – prednosti in priložnosti?
 • Predstavitev sklada KD Adriatic Value Fund
11.30 – 12.00

ODMOR 12.00 – 12.15

Makroekonomsko okolje Slovenije kot investicijske destinacije

Dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta

 

 • Slovenija je del evro območja z vsemi njegovimi plusi in minusi
 •  Percepcija Slovenije v očeh tujih finančnih krogov
 •  Evro območja ter Slovenija danes in jutri
12.15 – 12.45

Okrogla miza:

Kako država ustvarja naložbeno sinergijo s ciljem povečanja tujih in domačih vlagateljev

 

Gosti: dr. Mojmir Mrak, dr. Draško Veselinovič,  mag. Samo Hribar Milič in Jurij Sidorovič

Okroglo mizo vodi: Igor E Bergant

12.45 – 13.45

KOSILO 13.45 -14.30

Izzivi deležnikov nepremičninskega trga v Sloveniji

Sebastian Trajkovski

 

 • Administrativne omejitve vezane na postopek razvoja nepremičninskih projektov
 • Aktualnost/uravnoteženost najemne zakonodaje za poslovne in stanovanjske nepremičnine
 • Vprašanja zakonodajnega okolja za realizacijo nestandardnih modelov razvoja nepremičninskih projektov (javno-zasebno partnerstvo) – BTO, BLOT, …
 • Konkurenčnost slovenskega okolja (iz vidika donosov) glede na ostala npr. CEE okolja
 • Varnost naložb – kvaliteta najemnih razmerji, pravna varnost za naložbo
 • Pričakovani donosi
14.30 – 15.00

Primerjava nemških in slovenskih standardov gradnje

Vincenc Grabnar, direktor VG Dienstleistungen UG

 

 • Kje bi lahko ”prevzeli” nemške gradbene standarde
 • Primerjava razlike v praksi
15.00 – 15.30

Časovnica pridobitve gradbenega dovoljenja

Iztok Hočevar, prokurist IB TECHNO  d.o.o.

Alenka Markun , direktorica MARBO OKOLJE d.o.o.

15.30 – 16.00

Upravni postopki in nepremičninski projekti

Barbara Maček Wallas, ZIL inženiring d.d.

 

 • Manj ovir in več pomoči – želja vsakega nepremičninskega investitorja
 • Roki v upravnih zadevah – upravni organ je lahko hitrejši pri izdaji gradbenega dovoljenja
 • Kako upravne postopke izvajati na investitorju prijazen način
16.00 – 17.00

DNEVNA KOTIZACIJA, 12.9.2017

Cena: 150 eur + DDV

 

Naložbene priložnosti in partnerske sinergije v Sloveniji in tujini

Pričakovanja tujih in domačih vlagateljev v Sloveniji

Boštjan Malus, KPMG 

 

 • Kaj pričakujejo tuji in domači vlagatelji
 • Predstavitev ovir in predlogi izboljšav
8.15 – 8.45

Prednosti Slovenije za neposredno investicijo

Alenka Gorenčič, direktorica DELOITTE

 

 • Optimizirana obdavčitev
 • Dobre prakse davčnega in pravnega okolja v luči tujega investitorja
 • Predstavitev možnosti optimalnega vstopa na slovenski trg in optimalne izrabe spodbud in oljašav
8.45 – 9.15

Avstrijski vlagatelji v Sloveniji

Peter Hasslacher,  ADVANTAGE AUSTRIA 

 

 • Predstavitev največjih vlaganj v Sloveniji
 • Predstavitev prednosti – priložnosti – pričakovanja
9.15 – 9.35

ODMOR 9.35 – 9.45

Kje je Turčija danes in kje bo jutri

 • Predstavitev turškega fokusa vlaganj v Slovenijo in Evropo
 • Kateri segmenti naložb so za Turčijo v Evropi  najbolj zanimivi
9.45 – 10.30

Kako izterjati odkupljene zavarovane terjatve v sodnem postopku?

Maja Lajevec, strokovnjakinja za isolvenčno in izvršilno pravo

 

 • Izterjava v izvršbi ali stečaju, kje je razlika?
 • Postopek izvršbe s prodajo zastavljene nepremičnine,
 • Ovire, ki vplivajo na časovno komponento postopka in tiste, ki vplivajo na doseženo kupnino
 • Pravila poplačila upnikov po ralizirani prodaji nepremičnine, razlike med poplačilom v stečaju in izvršbi
10.30 – 11.00

Od javnih dražb, preko stečajev do odkupa terjatev; kjer je samo še nakup banke bolj donosen posel

dr. Benjamin Leskovec, Skupina Replika, CSO
Matej Sodin, Izvršni direktor, Reitenburg d.o.o.
Marko Zaman, odvetnik in stečajni upravitelj

 

 • Za vlagatelje z 10 mio Eur +
11.00 – 11.30

ODMOR 11.30 – 11.45

Predstavitev mednarodnih poslovno–investitorskih programov VZMD investo.si & invest-to.net in Evropske federacije investitorjev – “Better Finance”

Mag. Kristjan Verbič, Predsednik  VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, član Izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance)

11.45 – 12.15

Skrivnost naložbenega uspeha italijanskih srednjih podjetij v Sloveniji

Jurij Giacomelli, predsednik Italijansko-slovenski Forum

 

 • Motivi in prednosti Slovenije kot naložbene destinacije za italijanska mala in srednja ter izbrane izkušnje
12.15 – 12.35

Čezmejna stanovanjska mobilnost

dott.ssa. Maja Vrtovec, nepremičninska posrednica  iz Trsta

 

 • Zakaj se Italijani iz mest selijo v Slovenijo
 • Kakšne nepremičnine kupujejo oz. iščejo v Sloveniji
12.35 – 12.55

Okrogla miza:

Zakaj Slovenija danes prinaša najvišje donose

 

Gosti: Nevenka Kržan, Alenka Gorenčič,Peter Hasslacher,Kristjan Verbič,
Sladjena Križaj in Igor Lah
Okroglo mizo vodi: Igor E Bergant

12.55 – 13.35

KOSILO 13.35 -14.15

Izgradnja energetske infrastrukture ali prenova brez vložka investitorja z oskrbo objektov z energenti

Andrej Dežjot, ISTRABENZ PLINI
Boštjan Vrhovšek, PLINARNA MARIBOR

 

 • Predstavitev energetskih rešitev
 • Predstavitev možnosti izgradnje ali sanacije brez sredstvev investitorja – primer energetskega pogodbeništva s pogodbeno oskrbo z energijo
 • Zanesljiva dobava energenta za oskrbo objektov – primer oskrbe z zemeljskim plinom
14.15 – 14.45

Tobačna mesto – največja nepremičninska priložnost v centru mesta Ljubljana

Boštjan Blatnik, ABC NEPREMIČNINE
Grega Erman, stečajni upravitelj, BDO
Vincenc Grabnar, direktor VG Dienstleistungen UG
Dekleva Gregorič arhitects

 

 • Predstavitev projekta stanovanjsko-trgovsko-hotelsko-poslovnega projekta
 • Kako z 30 milijoni zaključiti investicijo vredno 300 milijonov in ustvariti rekordni dobiček
14.45 – 15.15

Varne nepremičninsko-investicijske priložnosti v Sloveniji

Sladjena Križaj, Raiffeisen leasing

 

 • Poslovni center Feniks – poslovna stavba z uglednimi mednarodnimi najemniki
 • Trgovski center
 • Industrijska proizvodnja z najemnikom Bosch
15.15 – 15.35

Stanovanjsko-poslovni medicinski center v Ljubljani / Nadstandardne vile in stanovanja v Portorožu

Igor Lah, Cereff

 

 • Predstavitev projekta stanovanjsko-poslovnega medicinskega centra in priložnosti nakupa projekta oziroma vstopa v partnersko razmerje
 • Predstavitev projekta nadstandarnih vil in stanovanj v Portorožu ter priložnost nakupa projekta oziroma vstopa v partnersko razmerje
15.35 – 15.55

ODMOR 15.55 – 16.10

Kako »prodati« svojo idejo?

Robert Rolih – avtor best sellerja ’ The million dollar decision’ in najbolj prodajane slovenske knjige na Amazonu

 

 • Kako prepričati poslovne partnerje, investitorje ali uradnike, da sodelujejo z vami?
 • Tri malo znane tehnike, s katerimi boste bolj prepričljivi in sklenili več dogovorov.
 • Psihološki prijemi, s katerimi boste pri sogovorniku lažje prišli do pozitivnega odgovora.
16.10 – 17.00

DNEVNA KOTIZACIJA, 13.9.2017

Cena: 150 eur + DDV

 

KOTIZACIJA

390 EUR + DDV

Kotizacija vključuje:

udeležbo na strokovnem delu tridnevne konference
pogostitve na konferenci in kosila
večerno družabni dogodek
knjigo Slovenija, dežela navdiha
knjigo The million dollar decision

pri vplačilu 3 kotizacij 5% popust
pri plačilu 5 ali več pa 10% popust

DNEVNA KOTIZACIJA

150 EUR + DDV

Kotizacija vključuje:

dnevno udeležbo na strokovnem delu konference
pogostitev med odmori in kosilo
knjigo The million dollar decision