Tomaž Klemenc

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o o.

Tomaž Klemenc razpolaga z več kot 25 leti profesionalnih izkušenj predvsem s področja izvajanja managerskih, finančnih, nadzorstvenih in svetovalnih storitev, pri čemer je nekaj manj kot 20 let zasedal  vodstvene ali vodilne položaje v gospodarskih družbah in tudi v javnem sektorju.

 

Danes je zaposlen na mestu direktorja družbe D.S.U., d.o.o., Ljubljana, ki je specializirana za investiranje v nepremičnine in njihovo upravljanje. Njegova odgovornost je tudi izvajanje javnih pooblastil s področja lastninjenja družbene lastnine.

 

V svoji dosedanji poslovni karieri je deloval v NLB, d.d., kjer je vodil področje privatnega bančništva, na Ljubljanski borzi, d.d., kjer je bil zadolžen za področje uvrstitve vrednostnih papirjev na organiziran trg, trgovanja in nadzora, v družbah za upravljanje investicijskih skladov AC Fondovi, a.d., Beograd in Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana ter na Inštitutu za trženje, ekonomiko in organizacijo, d.o.o. (ITEO), nazadnje pa tudi v Javni agenciji SPIRIT, kjer je zasedal mesto vršilca dolžnosti direktorja.