Sladjena Križaj

direktorica Raiffeisen leasing

Sladjena Križaj ima preko 10 let izkušenj na področju bančništva, leasinga ter upravljanja in financiranja nepremičninskih naložb, od tega 5 let na vodstvenih položajih.

 

V zgodnjih letih svoje profesionalne kariere je delovala v različnih bančnih in finančnih ustanovah na različnih področjih, od notranje revizije do financiranja velikih podjetij. Nato je bila zaposlena v Erste Group Immorent d.o.o., kjer si je pridobila bogate izkušnje s področja financiranja, zlasti nepremičninskih naložb, kot tudi s področja razvoja lastnih nepremičninskih projektov. V vsem tem času se je redno udeleževala številnih seminarjev in konferenc s tega področja, tako doma kot tudi v tujini.

 

Zadnja tri leta opravlja funkcijo direktorice podjetja Raiffeisen Leasing d.o.o. Ljubljana, katerega portfelj skoraj v celoti predstavljajo nepremičninske naložbe. Poglavitne naloge v okviru opravljanja funkcije vključujejo upravljanje nestrateških naložb podjetja, dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in restrukturiranje finančnih terjatev.