Nevenka Kržan

Senior partnerka, KPMG v Sloveniji

Nevenka Kržan ima več kot 30 let delovnih izkušenj, svojo poslovno pot pa je začela v bančnem sektorju, kjer je opravljala različne vodstvene funkcije. Med drugim je od leta 1994 do 1996 vodila družbo za upravljanje, kjer je bila vpeta v bančne in privatizacijske procese. Sodelovala je pri ustanovitvi nove komercialne banke ter družbe za upravljanje investicijskih skladov in družb. Usposobljena je tudi za člana uprave družbe za upravljanje.

 

Konec leta 1998 je svojo kariero nadaljevala v KPMG v Sloveniji. Leta 2001 je postala partnerka na nivoju regije, zadolžena za storitve finančnega svetovanja. Pri Slovenskem Inštitutu za revizijo je zaključila izobraževanja za pridobitev nazivov ocenjevalec vrednosti podjetij in pooblaščeni revizor. V času svojega delovanja v KPMG je vodila vse velike projekte finančnega svetovanja za stranke tako doma kot v tujini, v letu 2010 pa je prevzela vodenje KPMG v Sloveniji v celoti.