Mojmir Mrak

redni profesor na katedri za denar in finance na Ekonomski fakulteti

Mojmir Mrak je Jean Monnet Chair profesor za področje mednarodnih financ in ekonomskih politik EU na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg tega redno kot gostujoči profesor predava na podiplomskem študiju financ na Wirtschaftsuniversitat na Dunaju, Avstrija. Njegova glavna področja raziskovanja vključujejo mednarodne tokove kapitala ter javne finance na nacionalnem in EU nivoju.

 

Mojmir Mrak je avtor, soavtor in urednik številnih knjig, ki so bile objavljene doma in v tujini ter avtor oziroma soavtor številnih člankov objavljenih v priznanih mednarodnih in domačih revijah.

 

V svoji dosedanji karieri je Mojmir Mrak opravljal številne strokovne naloge za vlado Republike Slovenije. Tako je v obdobju 1992-1996 vodil pogajanja Republike Slovenije o prevzemu dela dolga nekdanje SFRJ do tujih komercialnih bank, v letih 2000-2002 pa je bil kot svetovalec za finančna vprašanja vključevanja naše države v EU. Kot član delovnih skupin, ki jih je vlada formirala za pogajanja o večletnih finančnih okvirih EU, je v letih 2003-2005 sodeloval pri pripravi analitičnih osnov za VFO 2007-2013, v letih 2011-2013 pa za VFO 2014-2020.

 

Poleg tega je Mojmir Mrak izvajal številne svetovalne naloge s področja mednarodnih financ in evropskih integracij za različne mednarodne organizacije, kot so npr. OECD, IBRD, EBRD, IFC, Evropska komisija, Evropski parlament, UNDP in UNIDO, kakor tudi za vlade številnih držav v regiji, vključno s Hrvaško, Črno goro, Makedonijo, Romunijo, Slovaško, Srbijo in Turčijo.