Maja Vrtovec

nepremičninska posrednica  iz Trsta

Maja Vrtovec je po zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti tržaške univerze in Bančne šole v Ljubljani  pri izobraževalnem centru Združenja bank Slovenije, pridobila tudi licenco nepremičninskega posrednika po opravljenem izpitu na Trgovinski zbornici v Trstu.

 

Razpolaga z več kot 16 leti profesionalnih izkušenj predvsem s področja bančništva, v Podružnici Milano Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,  je zasedala mesto višje komercijalistke, v Trstu pa kot namestnica odgovornega v oddelku Upravljanja tveganj in pravnih zadev. Razvila je uspešni projekt, v sodelovanju s pomočnico Uprave NLB, na temo “Hipotekarni krediti italijanskim fizičnim osebam za nakup nepremičnin v Sloveniji”.

 

Po spremembi strategije skupine NLB in umiku podružnice iz Italije je izbrala pot nepremičninske posrednice in sodeluje v mreži z več kot 60 tržaškimi agencijami. Uspešno sodeluje tudi z nepremičninskimi agencijami iz Slovenije, Avstrije, Nemčije ter Hrvaške.