Maja Lajevec

strokovnjakinja za isolvenčno in izršilno pravo

Maja Lajevec je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot 17 let je bila zaposlena  na sodišču v Ljubljani. Deset let je delala kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani  in štiri leta kot specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

 

Zaradi prepričanja, da za sodnika ne zadostuje le spremljanje in poznavanje zakonodaje, je svoje znanje ves čas nadgrajevala z aktivnim sodelovanjem v postopkih sprejemanja izvršilne in stečajne zakonodaje, pri izobraževanju izvršiteljev in upraviteljev, s pisanjem strokovnih člankov in z različnimi vrstami izobraževanj namenjenih težavam upniško dolžniških razmerij.

 

Zadnje leto posluje kot samostojna pravna svetovalka. Odlično poznavanje zakonodaje, sodne prakse, težav in postopkov, ki so povezani z razmerji med upniki in dolžniki, je botrovalo odločitvi, da svojo dejavnost omeji le na dve pravni področji – izvršbo in stečaj. Znanje in izkušnje pridobljene na teh dveh pravnih področjih ji omogočajo, da težave predvidi, jih locira in išče za svoje naročnike najboljše rešitve. S prispevki povezanimi z izvršbo, stečajem ali njuno kombinacijo sodeluje na Insolvenčnih in Stvarnopravnih dnevih, z revijo Odvetnik, sodelovala je z Obrtno zbornico in Zvezo potrošnikov Slovenije. Za spletni portal Tax-Fin-Lex je pripravila obsežen pregled težav povezanih s področjem zasega dolžnikove plače v postopku izvršbe, stečaja in davčnem postopku. Z njimi sodeluje tudi in pri projektu urejanja stečajne sodne prakse. V zadnjih mesecih aktivno sodeluje z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja.