Mag. Kristjan Verbič

Predsednik VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, član Izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance)

Kristjan Verbič je rojen avgusta 1970 v Ljubljani. Končal je Srednjo šolo za računalništvo in leta 1997 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko diplomiral iz Sociologije (Socialna klima – s poudarkom na organizacijah v širšem smislu) in Filozofije (Globalni trendi na pragu 21. stoletja). Leta 2005 je na Univerzi v Ljubljani magistriral z delom Motrenje globalnih družbenih procesov in razmerij v perspektivi izhodišč in izzivov informacijske dobe. V svojem magistrskem delu se je Kristjan Verbič v pretežni meri posvetil izzivom globalne ekonomije ter analizi njenih ekonomskih vzvodov in mehanizmov.

 

Od avgusta 2005 je mag. Verbič precej pozornosti in naporov namenil prebujanju civilne družbe tudi v ekonomski sferi. Posebej dejaven je bil pri formiranju vseslovenskega združenja, ki bi uspešno ščitilo interese malih delničarjev, uravnotežilo odločanje in procese v številnih delniških družbah, prispevalo k izboljšanju razmer na kapitalskem trgu ter nenazadnje ugodnejšemu ekonomskemu položaju posameznika in družbe. Pri tem je tudi ustrezna informiranost lahko bistvenega pomena, zato je mag. Kristjan Verbič v letu 2006 med drugim izdal znanstveno knjigo Triumf informacijskega kapitalizma.

 

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev je bilo ustanovljeno novembra 2005, pravno-formalno pa februarja 2006, za predsednika je bil obakrat izvoljen njegov protagonist mag. Kristjan Verbič, ki je na mestu predsednika VZMD vse do danes. V tem času je VZMD s poslanstvom zaščite pravic in interesov malih vlagateljev aktivno udeležen v številnih zakonodajnih postopkih, na skupščinah delniških družb, sprožil in vodil preko 100 sodnih postopkov ob iztisnitvah in razlastitvah vlagateljev ter drugih primerih (potencialnih) oškodovanj – vse do aktualnih primerov pre-sanacije slovenskih bank ter ukinjanja registrskih računov, na kar se je VZMD odzval z vzpostavitvijo sheme »Delniška OPORA«.

 

Ob navedenem in na deset-tisoč vlagateljev, neposredno vključenih v delničarske sporazume in postopke Združenja, je VZMD dosegel izjemno priznanje tudi v mednarodnem prostoru. Tako je bil mag. Verbič lani že tretjič izvoljen v Izvršni odbor Evropske federacije investitorjev (Better Finance), hkrati pa je od leta 2008 aktivni član Svetovnega združenja investitorjev (WFI), Mednarodnega sklada za trajnostni mir in razvoj (BSCSIF) ter vabljeni govorec na mednarodnih konferencah Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Svetovne Banke (WB), Mednarodnega združenja neodvisnih finančnih svetovalcev (CIFA), Mednarodne mreže pravnih pisarn (IFLN), European Federation of Building Societies (EFBS), International Union for Housing Finance (IUHF), Evropske mreže poslovnih angelov (EBAN), Luksemburškega združenja finančnih in kapitalskih skladov (ALFI), Mednarodne mreže Knowledge Economy Network (KEN) idr., med drugim je bil imenovan tudi v Posvetovalno delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter je vabljeni udeleženec mednarodnih delegacij pod vodstvom Evropske komisije.

 

Leta 2007 je VZMD vzpostavil program Invest to Slovenia (investo.si) ter z njim leta 2008 v Ljubljani organiziral odmevno mednarodno investitorsko konferenco. Spričo izjemno pozitivnih odzivov in izkušenj je VZMD leta 2011 vzpostavil še program International Investors’ Network (investo-to.net), ki povezuje preko 70 nacionalnih združenj delničarjev in investitorjev ter številne partnerske organizacije, med drugim: Evropsko združenje delničarjev (Euroshareholders), Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), Svetovna federacija investitorjev (WFI), Mednarodna mreža Knowledge Economy Network (KEN), Mednarodni center za promocijo podjetništva (ICPE), Evropsko združenje izdajateljev vrednostnih papirjev (EuropeanIssuers), Evropska mreža poslovnih angelov (EBAN), Luksemburško združenje finančnih in kapitalskih skladov (ALFI), Mednarodni sklad Črnega in Kaspijskega morja (BSCSIF), Mednarodni sklad za trajnostni mir in razvoj (IFSPD), Hadriae TAU, Mednarodna mreža pravnih pisarn, zastopnikov združenj investitorjev (IFLN) idr.

 

Tako je VZMD leta 2012 v Ljubljani organiziral tedaj največje srečanje predstavnikov investitorjev v svetovnem merilu Investo Expo, v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD pa se je mag. Verbič doslej aktivno udeležil preko 100 mednarodnih poslovnih, investitorskih, gospodarskih in odločevalskih konferenc, srečanj in sprejemov, v kar 48 državah sveta.