Janko Boštjančič

Park vojaške zgodovine

Janko Boštjančič ima 20 letne vodstvene izkušnje z vodenjem različnih organizacijskih enot in raznih projektov tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

 

Dobrih 5 let je bil direktor občinske uprave Občine Pivka in je bil neposredno udeležen v kreiranju ideje projekta Park vojaške zgodovine. Projekt, ki je postal osrednji razvojni projekt Občine Pivka in eden uspešnejših primerov koriščenja razvojnih sredstev EU, neposredno vodi vse do danes.

 

Zaposlen je na mestu direktorja Javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka, ki upravlja z glavnimi turističnimi znamenitostmi v Občini Pivka in vodi razvojne projekte, ki se navezujejo na izrabo naravne in kulturne dediščine za razvoj turizma.