Iztok Hočevar

univ.dipl.inž.grad., zaposlen v družbi: IB TECHNO d.o.o., Ljubljana, prokurist

– diploma 1981 na FAGG v Ljubljani

– zaposlitvi: 1981 – 1991 Industrijski biro, 1991 – IB TECHNO d.o.o.

 

Področje aktivnosti:

  • industrijski objekti
  • poslovni objekti, gostinski objekti, trgovski centri,…

V svoji 35 letni praksi se je srečal s spektrom problematike v okviru obsega svojega dela in svoje izkušnje uspešno uporablja pri nadaljnem delu.