Franc Pojbič

Eips

Franc Pojbič ima več kot 30 let profesionalnih delovnih izkušenj v javnem in zasebnem sektorju.

 

V bližnji preteklosti je delal na odgovornih delovnih mestih na ministrstvu za obrambo, kjer je bil vodja sektorja za opremljanja, kjer je upravljal z več kot 120 mio EUR letnim proračunom, nekaj let je bil direktor za raziskave in tehnologijo in upravljal ciljne in tehnološke razvojne programe. Na letni bazi je razpolagal z več kot 24 mio EUR proračunom namenjenim za raziskave in razvoj. Nekaj let je bil član sveta direktorjev za raziskave in tehnologije v NATO, enako v evropski obrambni agenciji. Bil je član upravnega odbora prvega vseevropskega projekta “zaščita sil”. Bil je glavni predstavnik Slovenije v 7.OP za področje vesolja in varnosti. Nenazadnje je bil tudi v.d. direktor agencije za varnost v prometu. Bil je tudi član nadzornega odbora v eni od občin, kjer je skrbel za nadzor investicij in organizacije lokalne skupnosti.

 

V realnem sektorju ima nekajletne izkušnje s sistemi vodenja po ISO 9001 in 14001, profesionalno se ukvarja s TQM v realnem in javnem sektorju,  ima licenco za izdelavo energetskih izkaznic, licenco nepremičninskega posrednika in licenco za področje varnosti in zdravje pri delu.  Veliko se je ukvarjal tudi z razvojem lokalnih skupnosti in upravnih enot. Na uradniškem svetu je bil velikokrat uspešen, kjer je konkuriral na razpisih za najvišja delovna mesta v državni in javni upravi.