Domen Kos

direktor Inštituta za politični menedžment

Domen Kos je doktorand na Fakulteti za družbene vede in direktor Inštituta za politični menedžment (IPM), slovenskega možganskega trusta, ki se ukvarja s političnim komuniciranjem, volilnimi kampanjami, zagovorništvom ter svetovanjem v političnih procesih, tako v Sloveniji kakor tudi v tujini.

 

V magistrskem delu se je ukvarjal z javno-zasebnimi partnerstvi na slovenskem lokalnem nivoju, za katere ugotavlja, da so neizkoriščen razvojni potencial slovenskih občin, predvsem na področju javne infrastrukture. Kot specialist za volilne kampanje, na temo katerih končuje doktorat, kandidatom za politične funkcije svetuje, kako s strateškim pristopom h kampanjam doseči želene rezultate in jih skozi ta proces tudi vodi.