Boštjan Malus

Boštjan Malus, Partner, KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Boštjan Malus je v KPMG v Sloveniji zaposlen kot partner in vodja oddelka finančnega svetovanja.

 

V zadnjem času se ukvarja predvsem z svetovanjem pri prodajah podjetij in iskanju strateških partnerjev ter skrbnimi pregledi v okviru prodajnih procesov, ukvarja pa se tudi s prodajnimi  postopki v okviru ZFPPIPP. Izkušnje ima v številnih industrijskih panogah, in sicer v prehrambni industriji, telekomunikacijah, energetiki, trgovini, finančnem sektorju ter drugih.

 

Sodeloval je tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini, in sicer na Hrvaškem, v BIH, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bolgariji, Avstriji in na Nizozemskem.

 

Boštjan je akreditirani predavatelj KPMG in predavatelj na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije, med drugim tudi Slovenski inštitut za revizijo. Je tudi eden izmed predavateljev v okviru izobraževanja za pridobitev naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.