Barbara Maček Wallas

ZIL inženiring d.d.

Barbara Maček Wallas je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ki se že skoraj četrt stoletja ukvarja z nepremičninami.

 

Zaposlena je v ZIL inženiringu d.d., družbi za razvoj, inženiring in vodenje investicij, kjer se je z zagnanostjo in strokovnostjo povzpela do mesta vodje pravne službe. Z obilico izkušenj na področju stvarnega, upravnega in obligacijskega prava predvsem na področju nepremičnin, izvaja najrazličnejše storitve strokovnega inženiringa in svetovanja, ki zajemajo tudi vse oblike sestave in sklepanja najrazličnejših pogodb, pridobivanja dovoljenj in zastopanja nepremičninskega investitorja v raznih postopkih.

 

Največji izzivi so ji novi investicijski projekti v lastni režiji ali za znanega investitorja, v timsko zasnovanem projektnem delu, v okviru katerega je družba ZIL inženiring d.d. v lastni režiji, v preteklosti izvedla kar nekaj velikih projektov, kot sta npr. izgradnja stanovanjsko poslovne soseske Mali grad Kamnik I. faza (143 stanovanj, 48 poslovnih prostorov) ter izgradnja stanovanjskega objekta Vrtovi na Krki Novo mesto (4 lamele, skupaj 44 stanovanj).