Alenka Gorenčič

Alenka Gorenčič je direktor v družbi Deloitte d.o.o. v oddelku davčnega in pravnega svetovanja.

 

Ima več kot 13 let izkušenj na področju davčnega svetovanja. Je magistra znanosti s področja financ. V družbi Deloitte vodi področje posredne in neposredne obdavčitve. Eno izmed njenih ključnih področij vključuje davčno svetovanje na področju mednarodne obdavčitve. V okviru svojega specialističnega delovanja vodi različne projekte s področja obdavčitve, davčnega prestrukturiranja in davčnega optimiziranja poslovnih procesov. Vodi tudi projekte skrbnih pregledov in svetovanja s področja davčnega strukturiranja prodajnih ali nakupnih postopkov.

 

Kot avtorica različnih strokovnih publikacij.je vključena v strokovni razvoj davčnega področja v Sloveniji. V družbi Deloitte vodi tudi program inovativnih izboljšav.