Tanja Čajavec

Tanja Čajavec

general manager at GRIFFIN

Tanja Čajavec, že več kot 15 let zaseda vodilne položaje v javnih, nevladnih in zasebnih organizacijah. Danes končuje doktorski študij poslovne informatike kot mlada raziskovalka v gospodarstvu in je zaposlena kot vodja POSLOVNE SKUPINE GRIFFIN.

 

Delovne naloge, ki jih izvaja so kompleksne in iz področji: razvoj in izvedba programov usposabljanja in zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih; razvoj, priprava in izvedba investicijskih, razvojnih in aplikativnih projektov iz področji investicij, kulture dediščine in turizma ter svetovanje posameznikom in podjetjem na področju poslovanja (digitalizacija poslovanja, krizno upravljanje podjetji, upravljanje in optimizacija virov, projektno delo, pridobivanje EU sredstev, priprava poslovnih in investicijskih načrtov).